ŁACHNIAK

Nazwisko Łachniak  pochodzi od nazwy osobowej Łach, ta od rzeczownika łach, czyli: 1. gałgan, szmata, podarta suknia, 2. suknie, ubranie, odzież, 3. oberwaniec, obszarpaniec, nędzarz, ubogi, żebrak, z niemieckiego Laken ‘płótno’,  por. także łachać: 1. latać bez potrzeby, 2. łajać, szczekać (zob. tzw. Słownik warszawski, t. II, s. 785). Por. także nazwę miejscową Łacha, odnotowaną na terenie byłych powiatów: pułtuskiego, kolneńskiego, lipnowskiego, chełmińskiego, starogrodzkiego, bydgoskiego, grudziąskiego (zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. V, s. 565-566).