ŁAGOWSKI

Nazwisko utworzono przyrostkiem –ski od nazwy miejscowej Łagów, odnotowanej na terenie byłych powiatów: łagowskiego, łowickiego, kozienickiego, por. także Łagowica w byłym powiecie opatowskim i Łagowiec w byłym powiecie międzyrzeckim,  a także Łagowo w byłym powiecie kościańskim (zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. V, s. 574-575). Por. także łagowy = łozowy, przymiotnik od łoza, czyli: 1. wierzba, 2. wić, rózga, krzewina, 3. krzew winny, 4. rózgi, chłosta (zob. tzw. Słownik warszawski, t. II, s. 818).  Nazwę osobową Łagowski odnotowano na terenie Polski w 1425 roku (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. II, s. 32).