ŁOPATKA

Nazwisko Łopatka pochodzi prawdopodobnie od rzeczownika łopata lub od tak samo brzmiącego jak nazwisko jego zdrobnienia, czyli rzeczownika łopatka. Oznaczał on m.in.: 1. szufelkę, skrobaczkę, 2. narzędzie kuchenne, 3. ćwiartkę przednią zwierzęcia, 4. strąk na grochu, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. II, s. 815. Nazwę osobową Łopatka odnotowano dość wcześnie – już w 1369 r., zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 41. Wyraz łopata pochodzi od prasłowiańskiego *lopata ‘coś płaskiego, narzędzie składające się z płaskiego kawałka drewna i długiego trzonka’, zob. W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 2010, s. 301.