ŚWIDURSKI

Nazwisko Świdurski uznaje się za formę pochodną od rzeczownika świder (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. II, s. 586), czyli: 1. Narzędzie do robienia dziur, 2. Przenośnie świdry = oczy zezowate (zob. tzw. Słownik warszawski, t. VI, s. 774). Nazwę osobową Świderski odnotowano na terenie Polski już w 1410 roku. Moim zdaniem, niewykluczone jest jednak, że to wariant nazwiska Świderski, będącego przypuszczalnie formą odmiejscową, pochodną od nazwy Świder (odnotowanej na terenie byłego powiatu łukowskiego), Świdera (były powiat rzeczycki) lub Świdry (byłe powiaty: warszawski, nowomiński, janowski, łukowski, makowski, szczuczyński, oleckowski, lecki, jańsborski), zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XII, s. 643-644, 650 i nn), http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XI/644 .