ŚWIDYŃSKI

Nazwisko Świdyński, zdaniem wybitnego polskiego badacza nazewnictwa, prof. K. Rymuta pochodzi od rzeczownika świdwa/świdzina ‘krzew z rodziny dereniowatych’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 586. Nazwisko można wywodzić też od nieistniejącej już miejscowości noszącej taką nazwę – „wieś w obrębie kasztelanii zakroczymskiej”, por. też Świdwie w powiecie złotowskim, zob. więcej tu: http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XI/651