ŚWIGOST

Nazwisko Świgost pochodzi od czasownika świgać, czyli: ‘rzucić, cisnąć, smyrgnąć, śmignąć’, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VI, s. 789. Prawdopodobnie pierwotnie było to przezwisko nawiązujące do sposobu zachowania.