AGARD

Nazwisko Agard można uznać za formę pochodną od niemieckiej nazwy osobowej Eckhard. To imię złożone, w którego skład wchodziły dwa człony: ekka + harti, zob. R. und V. Kohlheim, Familiennamen. Herkunft und Bedeutung, Mannheim 2005, s. 211. Więcej zob. tu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekhard