ALEKSANDROWICZ

Nazwisko Aleksandrowicz to forma patronimiczna, czyli od odojcowska, pochodząca od imienia Aleksander. pierwotnie znaczyło ono ‘obrońca, pomocnik mężów (tzn. ludzi) lub ‘odpierający mężów’ (zob. J. Grzenia, Nasze imiona, Warszawa 2002, s. 34). Nazwę osobową Aleksandrowicz odnotowano już w 1471 roku, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 3. Jan Siwik (Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich, Warszawa 2010, s. 15) wymienia kilka rodzin noszących to nazwisko, ale różne herby – Kościesza, Kruki, Szreniawa, Szpada, Sas, Musiata.