APFEL

Nazwisko równe niemieckiemu rzeczownikowi Apfel ‘jabłko, jabłoń’, określenie handlarza owocami lub posiadacza sadu, a także kogoś z charakterystyczną grdyką (tzw. jabłko Adama) lub wydatnymi policzkami, zob. E. Breza, Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany t. I, Gdańsk 2000 s. 27, też ‘miłośnik jabłek’, zob. R. und V. Kohlheim, Familiennamen. Herkunft und Bedeutung, Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich 2005 s. 93.