ARGERT

Nazwisko utworzone formantem -ert, od niemieckiego przymiotnika arg 1. ‘zły, kiepski, niedobry’, 2. ‘rażący, ciężki, wielki’.