ARKITEK

Co do genezy to jedyne, co mi się nasuwa to podejrzenie, że nazwisko może być pierwotnie uproszczoną formą pochodną od rzeczownika architekt. Inną hipotezą interpretacyjną jest uznanie, że nazwisko ma genezę pruską, por. pruskie nazwy osobowej Arketh, Arkete, Archut, Arkuth i litewskie Arkùtis, pochodzące od arkus, czyli 'nieposkromiony', zob. Justyna B. Walkowiak, Litewskie nazwiska Polaków. Słownik etymologiczno-frekwencyjny, Poznań 2019, s.36.