BŁYSZCZEK

Nazwisko Błyszczek pochodzi od rzeczownika błyszcz, czyli ‘połysk, blask’, [zob. Aleksandra Cieślikowa (opr.), Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 1. Odapelatywne nazwy osobowe, Kraków 2000, s. 12]. Dokładne określenie podstawy wymagałoby podróży wehikułem czasu :), ale mogło to być przezwiskowe określenie kogoś o lśniącej cerze lub lubiącego błyszczącą biżuterię.