BABKINIS

Babkinis to nazwisko litewskie, pochodzące od nazwy osobowej Bãbkinas, której podstawę stanowi białoruska i rosyjska nazwa osobowa Бабкин, zob. Justyna B. Walkowiak, Litewskie nazwiska Polaków. Słownik etymologiczno-frekwencyjny, Poznań 2019, s. 40. Zgodnie z bazą PESEL obecna lokacja, osób noszących to nazwisko przedstawia się następująco: https://polskienazwiska.pl/n/BABKINIS