BARBACH

Nazwisko Barbach można wywodzić od łacińskiego barba ‘broda, zarost’. Przypuszczalnie pierwotnie było to przezwisko nawiązujące do wyglądu – jeśli urzędnik posługiwał się łaciną (dotyczyło to wielu kancelistów), to mógł zapisać polskiego Brodacza określając go mianem Barba lub tym podobnym, potem ta nazwa mogła się utrwalić i ulec spolszczeniu. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 28) odnotowuje szlachcica o tym nazwisku – „Barbach, 1600 r., dworzanin królewski).