BARTOSIK

Nazwisko Bartosik, odnotowane już w 1698 r., ma kilka potencjalnych podstaw etymologicznych: 1. imię Bartłomiej, 2. barta ‘topór’, 3. niemieckie Bart ‘broda’, 4. Bartosz ‘niedźwiedź’ (od imienia Bartłomiej), zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 21. Słownik języka polskiego, tzw. warszawski, t. I, s. 100. Do podstawy Bartos(z) dodano przyrostek –ik. Dane na temat oficjalnego miejsca zamieszkania w Polsce rodzin noszących to nazwisko znajdują się tutaj: https://polskienazwiska.pl/n/BARTOSIK