BEŚKA

Nazwisko Beśka można wywodzić od imion na Bie-, typu Biezdziad, Biernat, Benedykt, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 37.