BERKOWICZ

Nazwisko Berkowicz to forma patronimiczna (czyli pochodząca od imienia ojca) utworzona od nazwy osobowej Berek, ta pochodzi od tak samo brzmiącego rzeczownika, który oznaczał: 1. nazwę dziecięcej gry, 2. żartobliwe określenie łapownika, 3. roślinę z rodzaju głogu, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 115. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 38) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Berkowicz herbu Ostrzew, 1650 r., województwo poznańskie, witebskie.