BERNACH

Nazwisko Bernach pochodzi od imienia Bernard. To zaś jest formą pochodną od imienia Bernhard(t) < Berinhard, pochodzącego od germańskiego beran, które ewoluowało w staro-wysoko-niemieckie bëro ‘niedźwiedź’, a także ‘bohater, książę’ (zob. Z. Klimek, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy pochodzenia niemieckiego, Kraków 1997, s. 13).