BIENIASZ

Nazwisko Bieniasz pochodzi od imienia Benedykt > Bień, Bieńko, Bieniek, Bieniasz itp. Samo imię Benedykt pochodzi od łacińskiego Benedictus, to zaś od bene ‘dobrze’ i dico, -ere ‘mówić’, benedictus ‘błogosławiony’ (M. Malec, Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Kraków 1994, s. 197). To bardzo stara nazwa osobowa – odnotowano ją już w 1323 roku, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 35. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 45) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Bieniasz vel Krzywiec, 1831 r., pow. gnieźnieński, woj. trockie.