BIERNAT

Nazwisko Biernat pochodzi od tak samo brzmiącego imienia. Imię Biernat to spolszczona forma pochodna od imion niemieckich Berinhard, Bernart, Bernard itp., te zaś utworzono od członów bero ‘niedźwiedź’ i hart ‘twardy, szorstki’, ale też ‘silny, mocny, krzepki, dzielny’, zob. M. Malec, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 2. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego, Kraków 1995, 22.  Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 46) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Biernat vel Lutoborski, vel Widowski herbu Lubicz, 1480- rok, Lutobory, ziemia rawska, województwo bełskie.