BIWO

K. Rymut, (Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 66) uznaje nazwisko Biwo za formę pochodną od czasownika bywać, czyli ‘być często, przebywać’.