BODURA

Nazwisko Bodura ma kilka potencjalnych podstaw etymologicznych: 1. bodę, bodzie itd. < bóść ‘kłuć’, 2. imiona złożone Bodzisław, Bogdan, 3. niemiecką nazwę osobową Bodo, zob. K. Rymut, „Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny”, t. I, s. 43; 4. bodzieć: a) ukłuć, trącić, b) przenośnie ‘udręczyć, niepokoić’, c) przenośnie ‘pobudzić, zachęcić, popchnąć do czegoś’, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 181. O pochodzeniu nazwiska zob. też tu: https://nazwiska.ijp.pan.pl/haslo/show/id/18586 Obecny rozkład nosicieli tego nazwiska wygląda następująco: https://nazwiska-polskie.pl/Bodura