BOJCZYNKO

Możliwe podstawy nazwiska Bojczynko stanowią: 1. staropolski czasownik bojeć się ’bać się’, 2. bój ‘walka’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 45, 3. bój ‘strach (mieć boja = mieć stracha), 4. bój – pobicie kogoś, razy, uderzenia, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, t. I, s. 197.