BOROCH

Nazwisko Boroch ma następujące potencjalne podstawy etymologiczne: 1. imiona złożone typu Borzysław, Borzymir, II. rzeczownik bór, czyli ‘ciemny, gęsty las’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 47, Słownik języka polskiego, tzw. warszawski, t. I, s. 197.