BOTTA

Nazwisko Botta ma kilka możliwych źródeł pochodzenia, tzn.: 1. niemiecką nazwę zawodu Bott, Bote ‘posłaniec, goniec, woźny’, zob. J.K. Brechenmacher, Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Familiennamen, II Auflage, t. I, Limburg a.d. Lahn 1957 s. 277; 2. pierwszy lub drugi człon niemieckich imion złożonych: Bod, zob. Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 5 Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego, opr. Z. Klimek, Kraków 1997 s. 21, 3. nazwę osobową Bot, pochodzącą  od podstawy boti, prasłowiańskie *botati ‘uderzać, stukać’, por. też staropolskie bot ‘but’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. I A-K Kraków 1999 s. 50.