BULSKI

Nazwisko Bulski, odnotowane już w 1669 r., ma kilka możliwych podstaw etymologicznych, tzn.: 1. bula/buła ‘zdrobnienie, guz’, 2. prasłowiańskie *buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć, wytrzeszczać oczy’, 3. gwarowe bula ‘byk’, 4. buła, dawniej też bulla ‘dekret’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 61.