BUZEK

Buzek można wywodzić od 1. buza a) kaszka mączna, rzadkawa, rozmieszana i rozgotowana, b) wymówka, reprymenda lub od 2. buzować a) łajać, fukać na kogoś, b) bić, gromić, tłuc, c) jeść chciwie, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 242. Pierwotnie mogło to być przezwisko nawiązujące do sposobu zachowania. Nazwę Buzek odnotowano już w 1707 roku, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 65.