BYSTREK

Nazwisko Bystrek pochodzi od przymiotnika bystry, czyli: 1. rączy, szybki, prędki, porywający ze soba, 2. przenikliwy, domyślny, 3. niepohamowany, 4. zuchowaty, zamaszysty, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 247. Pierwotnie przypuszczalnie było to przezwisko nawiązujące do cech osobowości.