BZDAWKA

Podstawę nazwy osobowej Bzdawka stanowi czasownik bździć, czyli: 1. zesmrodzić, 2. gadać głupstwa, 3. powiać (o wietrze), zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 249.