CABAŁA

Potencjalną podstawę nazwiska Cabała stanowi czasownik cabanić, czyli ‘łajać, besztać’, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 251. Mniej prawdopodobny – choć niewykluczony – wydaje się związek genezy nazwiska z łacińskim rzeczownikiem caballus, cabellus ‘koń’.