CHABLAK

Nazwisko Chablak ma kilka potencjalnych podstaw etymologicznych, czyli: 1. haba/chaba: a) grube białe sukno, b) bielizna, ubranie, c) przenośnie ‘bieda, nędza’; 2. czeskie chabý ;słaby’, 3. gwarowe chaba: a) żebro, b) sucha gałąź, 4. chable ‘gałęzie różne albo korzenie poplątane’; zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 268, t. II, s. 1, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 70. Ostatnia wskazana podstawa (chable) wydaje się pod względem słowotwórczym najbardziej prawdopodobna.