CHARCIAREK

 

Nazwisko Charciarek uznaje się za formę pochodną od rzeczownika chart, oznaczającego gatunek psa gończego, ponieważ to szybkie i wytrzymałe psy, to być może jego pochodzenie można łączyć z praindoeuropejskim *sker- ‘skakać, szybko biec’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 73, W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 2010, s. 57.