CHOMIŃSKI

Nazwisko Chomiński uznaje się za pochodne od Choma, używanej w Kościele prawosławnym formy imienia Tomasz, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 610. Imię Tomasz pochodzi od aramejskiego słowa toma ‘bliźniak’ lub hebrajskiego t’om o tym samym znaczeniu. W Europie podstawę regionalnych odmian imienia stanowiła łacińska forma Thomas (zob. J. Grzenia, Nasze imiona, Warszawa 2002, s. 266). Tomasz to także określenie człowieka niedowierzającego (zob. tzw. Słownik warszawski, t. VII, s. 78). Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 98) odnotowuje kilka rodów Chomińskich, nosili oni następujące herby: Lis, Mora, Odrowąż, Pobóg, Poraj.