CHUCHMACZ

Nazwisko Chuchmacz można wywodzić od czasownika chuchać, który oznaczał: „1. puścić dech z pewnym przyciskiem, 2. chuchnąć/chuchać na kogoś = puścić mu fimfę pod nos, 3. komu co = ściągnąć,wziąć, sprzątnąć, w grze w warcaby = wziąć chuch”, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 305.