CHUDOBA

Nazwisko Chudoba pochodzi od tak samo brzmiącego rzeczownika. Miał on kilka znaczeń: 1. bieda, ubóstwo, niedostatek, 2. przenośnie ‘skromny dobytek’, 3. żywy inwentarz, bydło, 4. chudość, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 306. Pierwotnie więc nazwa mogła określać kogoś niezbyt bogatego lub – wręcz przeciwnie – posiadacza stada bydła albo (i to wydaje się najbardziej prawdopodobne) kogoś bardzo szczupłego. To stara nazwa osobowa, odnotowano ją już w 1446 roku, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 87. Obecnie najwięcej nosicieli tego nazwiska mieszka (według bazy Pesel)w okolicach Nowego Targu: http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/chudoba.html