CIASTOŃ

Nazwisko Ciastoń jest formą pochodną od rzeczownika ciasto. Oznaczał on: 1. mąkę rozczynioną, 2. pieczywo wykwintne, 3. gęstą breję, 4. człowieka miękkiego, nie mającego swego zdania, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 317. Wyraz ciasto pochodzi od prasłowiańskiego *tiskati, czyli ‘ciskać’, pierwotnie oznaczał ‘ugniecione, zagniecione’, podstawę tego słowa stanowi praindoeuropejskie *teįsk ‘ściskać, gnieść’, zob. W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 2010, s. 77. Nazwa osobowa Ciastoń mogła pierwotnie oznaczać wytwórcę lub/i sprzedawcę ciast.