CICHOŃ

Nazwisko Cichoń pochodzi od przymiotnika cichy, czyli: 1. niegłośny, nie wydający albo nie wywołujący głośnego dźwięku, hałasu, 2. małomówny, milczący, 3. pełen ciszy, zaciszny, pogrążony w ciszy, 4. spokojny, łagodny, potulny, 5. nieorozgłośny, skromny, 6. ukryty, tajony, 7. niefirmowy, ukryty, 8. nieżądany na giełdzie (zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 321). To stara nazwa osobowa, odnotowano ją już w 1470 roku, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 93.