CIECHOŃ

Nazwisko Ciechoń ma następujące potencjalne podstawy etymologiczne: I. Imiona złożone typu Ciechosław, II. Rzeczowniki: uciecha, pociecha, a także ciecha:’pociecha, radość, uciecha’ („Święty Wociesze, u Boga w ciesze”) – zob. tzw. Słownik warszawski, t. I, s. 322. Nazwę osobową Ciechoń odnotowano na terenie Polski bardzo wcześnie, bo już w 1265 roku (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. I, s. 93).