CIEPLIŃSKI

Nazwę osobową Ciepliński odnotowano już w 1489 roku, wywodzi się ją od nazwy miejscowej Ciepliny (włocławskie, gmina Izbica Kujawska), zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 95. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 106) odnotowuje szlacheckie rodziny o tym nazwisku: Cieplińskich herbu Ogończyk (1563 r., Ciepliny, pow. przedecki, woj. brzesko-kujawskie), herbu Ossorya (1500 r., Cieplin, pow. kolski, woj. kaliskie, pow. sanocki, woj, ruskie).