CMOKOWICZ

Podstawę nazwiska stanowi nazwa osobowa Cmok > Cmokowicz = syn Cmoka. Wspomnianą nazwę można wywodzić od rzeczownika cmok, oznaczającego: 1. odgłos mlaskania na konie, 2. odgłos całusa, 3. odgłos smakowania, łykania, 4. odgłos kruczenia w pustym brzuchu lub czasownika cmokać, czyli: 1. mlasnąć, 2. pocałować, 3. smakować, zob. zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I s. 344.