CYLKOWSKI

 

Nazwisko Cylkowski ma kilka możliwych podstaw, tzn. 1. cel, dawniej również cyl, 2. celować, 3. niemiecką nazwę osobową Ziel, 4. cela, 5. imię żeńskie Cela/Cyla, pochodzące od Cecylia, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 68. Podstawa odimienna (Cyla < Cecylia) wydaje się najbardziej prawdopodobna.