CYRULIK

Nazwisko Cyrulik pochodzi od rzeczownika cyrulik, który oznaczał: 1. chirurga („Kto i umysłową i działającą część chirurgii dobrze pojął i uskutecznia, ten wart jest imienia cyrulika”), 2. felczera, 3. balwierza, golibrodę, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 365. Nazwę osobową Cyrulik odnotowano już w 1594 roku, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 106.