CZEKAJ

Podstawę nazwiska Czekaj stanowi rzeczownik czekaj, czyli ‘ten, kto czeka na coś’, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 380. Pierwotnie było to przezwisko osoby, nawiązujące do jej zachowania i charakteru.