CZEREWKO

Nazwisko Czerewko wywodzi się od gwarowego rzeczowniak czerewka, czyli ‘kanianka’, gatunek rośliny, zob. Z. Abramowicz, L. Citko, L. Dacewicz, Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (XV-XVII w.), t. I A-O, Białystok 1997, s. 66 – Autorki wspomianego Słownika wymieniają Marcina Czerewko (1558 rok).