CZURYSZKIEWICZ

Możliwą podstawę nazwiska Czuryszkiewicz stanowi imię Cyryl, notowane w Polsce już od XV wieku, pochodzące od łacińskiego Cyrillos, greckie Kýrillos, a to od kýrios ‘pan’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. I A-K, Kraków 1999, s. 106.