DŻYG

Nazwisko Dżyg ma dwie możliwe podstawy: 1. zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, 2. imię Zygmunt (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 750).