DACIEWICZ

Nazwisko Daciewicz to forma patronimiczna, czyli od imienia ojca: Dać > Daciewicz. Ma kilka możliwych podstaw: 1. imiona, zaczynające się na Da-, np. Daniel, Dawid, 2. daca, czyli ‘opłata’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 122. Mniej prawdopodobny wydaje się związek genezy nazwiska z czasownikiem dać.