DERYŁO

Nazwisko Deryło ma dwie możliwe podstawy: I. dera. czyli: 1. okrycie grube i kosmate na konia, kilim, koc, 2. suchoty, zob. tzw. Słownik warszawski, t. I, s. 445; II. niemiecka nazwa osobowa Därr/Darr, pochodząca od przezwiska kogoś szczupłego (dosłownie ‘ktoś wyschnięty’), zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. I, s. 132, zob. R. und V. Kohlheim, Familiennamen. Herkunft und Bedeutung, Mannheim 2005, s. 186.