DMYTROWSKI

Nazwisko Dmytrowski pochodzi od nazwy miejscowości pochodzącej z kolei od imienia Dymitr, takich miejscowości było kilka, m.in. Dmitrów, Dmitrowce, Dmitrowice, Dmitrówka, Dmitrowsk, wszystkie na terenie Rosji, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. II, s. 43, http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/43. Obecnie najwięcej nosicieli tego nazwiska mieszka (według bazy Pesel) w Trzebnicy, http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/dmytrowski.html