DOMŻALSKI

Nazwisko Domżalski można wywodzić od nazwy osobowej Domżal. Za podstawę tejże uznaje się czasownik domrzeć, czyli ‘do reszty umrzeć, zamrzeć’, przenośnie ‘zaginąć’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 143; tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 507. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 140) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku: Domżalski, 1600 r., województwo smoleńskie.